MaK 220108 - Hamburger Hafenbahn - 21.10.2006 - © Jens Merte