Zagro 2605 - BAW Brandenburger Asphaltwerke, Teltow - 27.08.2002 - © Jens Merte